Komunikacija mora postati strateška disciplina – Tomislav Čehulić

I naš je sektor pred izazovom pronalaska i zadržavanja kvalitetnih kadrova. 

S obzirom na sve veći i ubrzaniji pomak prema digitalnom segmentu komunikacija (pojava novih društvenih mreža, korištenje AI-ja, novi trendovi u tehnologiji, …) svakako ćemo sve više biti usmjereni na razvijanje postojećih i, vjerojatno, kreiranje novih usluga. Trendovi isto tako pokazuju kako je personalizacija usluga/proizvoda jedna od najvažnijih stavki u izgradnji i razvoju brenda, zato ćemo usluge morati razvijati tako da klijentima ponudimo takva rješenja (za njihove potrošače), a istodobno ćemo morati razvijati vlastita koja će biti prilagođena svakom klijentu i njegovim potrebama. Fokusiramo se prije svega na širenje i održivo poslovanje. Jasno je da se upravljanje tvrtkom i razvoj usluga mijenjaju u skladu s trendovima i da ćemo im se morati prilagoditi, stoga ćemo posebnu pozornost posvetiti svemu što može dodatno pridonijeti razvoju naših usluga. Prodajne aktivnosti dio su naših planova za iduću godinu, kao i širenje tima. Kao i svaki drugi sektor u Hrvatskoj, i naš je pred izazovom pronalaska, a onda i zadržavanja kvalitetnih kadrova. 

Izvor: LIDER – PR ODNOSI S JAVNOŠĆU PRILOG – tiskano izdanje 10.11.2023.