Pravodobna, kvalitetna i transparentna komunikacija samo je dio onoga što je potrebno za izgradnju povjerenja između vas i vaših javnosti.

Dobro osmišljena komunikacijska strategija prvi je korak komunikacijskog plana, a kroz njegovu provedbu pomažemo vam stvoriti pozitivnu sliku o sebi i proširiti dobar glas o vašem poslovanju. Strateški odnosi s javnošću daju vam kredibilitet, veću uvjerljivost, snažniji imidž te veći interes za vaš brand.

  • Izrada komunikacijske strategije 
  • Strateško komuniciranje
  • Krizno komuniciranje 
  • Employer branding 
  • Public affairs 

Izrada komunikacijske strategije

Kvalitetna komunikacijska strategija ključna je ako želite doprijeti do ciljne publike. Vrlo je važno odabrati prave poruke, poslati ih preko relevantnih medija i pritom koristiti strategiju koja će dugoročno dati opipljive rezultate. 

Strateško komuniciranje

Strateško poslovno komuniciranje ključ je dobrog pozicioniranja u javnosti za vas i vašu tvrtku. Relevantno i aktualno komuniciranje predstavlja vas kao stručnjake u svom području i dionike koji oblikuju industriju i javno mnijenje.

Krizno komuniciranje

Brza procjena situacije te osmišljena strategija i reakcija od presudne su važnosti kod kriznog komuniciranja. U situacijama poput ovih je važno imati pouzdanog i iskusnog komunikacijskog partnera te plan za krizno komuniciranje koji će vam pomoći u upravljanju krizom.

Employer branding

Svaka tvrtka i poslodavac trebaju težiti dobroj reputaciji i korporativnom komuniciranju, a javnosti i potencijalni zaposlenici i radnici moraju biti upoznati s ugledom i vrijednošću tvrtke. U vremenu kada je pronalaženje i zadržavanje radne snage izazov za mnoge tvrtke, employer branding može biti ključan za tržišni uspjeh. 

Public affairs

Javne ustanove, lokalna samouprava, institucije i politički akteri – sve obaveze i prava trebaju se građanima komunicirati redovito i efikasno. Stručno oblikovanje poruka i prikladan ton komunikacije ključ su bolje suradnje vlasti i javnosti, a danas je neizostavno i digitalno komuniciranje kao važan način informiranja.

Vezani projekti