Nema favorita u srazu snaga juniora i seniora – Maja Čehulić

Junior-partner u agenciji Grizli komunikacije je Maja Čehulić, chief of account management, a prema njezinim riječima u agencijama su nastale neke promjene jer smo na vrhuncu digitalnog vala u kojem se sve odvija vrlo brzo, protok informacija je ogroman, a koncentracija na nj sve kraća. 

  • Interno kao organizacija volimo isprobati sve novosti koje donose trendovi, pogotovo koji dolaze s mlađim kolegama i njihovim navikama, pa se redovito radi upravo na bržem i učinkovitijem prenošenju poruka, i interno i prema klijentu – kaže Čehulić.

Ističe da se u Grizliju međugeneracijska suradnja odvija na najbolji mogući način. 

  • U kreativnoj industriji nema dobnih ograničenja kad je riječ o dobrim idejama. Stariji kolege ipak donose vrijedno iskustvo i znanja o tome kako ih učinkovito realizirati. S druge strane, mlađi kolege dolaze sa zavidnim znanjem o digitalnim platformama i kreatorima sadržaja, pa možemo reći da je to baš prava simbioza iskustva i poznavanje novih tehnologija. Naravno, društvene su mreže najviše pridonijele u shvaćanju radnih navika i poduzetništva, a tu mlađi kolege još mogu naučiti korisne stvari – napominje Čehulić. 

Veseli je što su u redu vrlo slobodni i otvoreno te komuniciraju bez filtera, što utječe na pozitivnu radnu atmosferu. No, prema njezinim riječima, medalja ima dvije strane pa vjeruje da porastom decibela u uredu nekome raste i želja za samostalnim uredom. A kao što savjetuju klijentima, tako i sami sve nesporazume rješavaju odmah i otvorenom komunikacijom, jer se jedino tako može poboljšati međusobne odnose.

Izvor: LIDER – PR ODNOSI S JAVNOŠĆU PRILOG tiskano izdanje 10.11.2023.