Blog

Dobra organizacija NIJE pola posla

Kažu mudraci kako je organizacija pola posla, no mi skloni kontroli kunemo se da je organizacija već odrađen posao. Neki organizaciju vezuju uz pridjeve suhoparno…

  • 4 kolovoza, 2020