ZAŠTO NAM TREBAJU I BILLBOARDI, AKO SMO PRISUTNI ONLINE?

Vanjsko oglašavanje marketinški je oblik koji je razvijen prije nego što su drugi kanali i alati bili dostupni, a razvojem novih tehnologija nije zamijenjen već unaprijeđen novim oblicima komunikacije. Od drugih ga oglašivačkih alata izdvaja njegova neposredna prisutnost u okruženju krajnjeg korisnika. U posljednje su vrijeme sve popularniji digitalni marketinški kanali, no tradicionalniji oblici – poput vanjskog oglašavanja – imaju znatne prednosti koje se ne bi trebale zanemariti kada se nastoji stvoriti cjelovita i zaokružena marketinška priča. Takav je slučaj prvenstveno s billboardima ili jumbo plakatima. Iako su u digitalnom oglašavanju rezultati mjerljiviji nego kod vanjskog oglašavanja (ne možemo jednostavno izmjeriti koliko je ljudi usmjerilo pogled na naš jumbo plakat s domaćim jagodama, a da ih je nakon toga kupilo), ono što nam oglašavanje putem billboarda omogućava jest usmjeravanje poruke široj populaciji od isključivo one do koje možemo doći digitalnim kanalima. Naša publika na billboardima ne može kliknuti ‘x’ i ugasiti naš oglas ili instalirati adblock ekstenzije i izbjeći ono što joj želimo poručiti – naša je poruka jednostavno prisutna i izložena oku i umu primatelja.

Billboardi su najčešće smješteni uz veće i značajnije prometnice gdje se očekuje veći protok ljudi, a različiti prometni i vremenski uvjeti omogućuju više pogodnih okolnosti da primatelji uoče poruke billboarda. Vedro i sunčano vrijeme tako omogućuje dobru vidljivost billboarda, prometne gužve omogućuju više vremena koje vozači i putnici mogu iskoristiti za uočavanje marketinških poruka, a pješaci će vrlo lako, zbog veličine billboarda uz koje prolaze, upiti vizualne podražaje, odnosno oglašivački materijal iz svoje okoline.

Billboardi su velikih formata i vrlo lako uočljivi, a činjenica da su uklopljeni u okolinu primateljeve svakodnevnice i rutine čini ih istovremeno izravnim i suptilnim načinom prenošenja poruke. Izloženost vizualno atraktivnom sadržaju koji privlači pozornost te kratkim i jasnim porukama i sloganima stvara veću mogućnost za prepoznavanjem proizvoda ili usluge kada se s njima ponovno susretnemo drugim kanalom. Upravo se u takvom trenutku događa zaokruživanje marketinške priče jer se vizualni podražaji, primljeni iz okoline krajnjeg korisnika, povezuju sa sadržajem na drugim marketinškim i komunikacijskim kanalima. Za trenutak uočavanja poruke, koja je dovoljno jasna kako bi ju primatelj bio sposoban povezati s nekim drugim sadržajem, od velikog je značaja sposobnost marketinškog tima u igri asocijacije. Važno je osmisliti kratku i jasnu cjelinu koja samostalno, izvađena iz konteksta, može postati prepoznatljiva u sekundama koje su putniku potrebne da prođe cestom pored billboarda.

Osim što su sveprisutni, veliki i lako uočljivi, kreativni i kvalitetni billboardi neizbježno privlače pozornost te omogućavaju promociju prema većoj skupini ljudi u njihovom svakodnevnom okruženju. Vanjsko oglašavanje je marketinški oblik kojemu ne možemo zanijekati spomenute prednosti, no ono što je važno zapamtiti jest da je to forma koja ne može sama sebi biti svrha, već iza toga mora stajati ideja. Oglašivačima su dostupne jednake forme, no ono što će razdvojiti dobru od loše reklame je upravo – poruka, odnosno koncept iza same forme. Kako bismo doprijeli do primatelja, važno je pitati se ne samo kako im nešto želimo reći, nego i što im želimo prenijeti, koja je to ideja koja nas izdvaja od nekog drugog i koja je to poruka za koju želimo da bude zapamćena. Ostvarivanje prave ravnoteže kreativnog, odnosno vizualnog s racionalnim, logičkim verbalnim komponentama, omogućit će nam uspješno stvaranje sadržaja koji će ljudi željeti prepoznati u svojoj svakodnevici i koji će ih potaknuti na djelovanje.

Vanjsko oglašavanje često karakterizira jednostavnost, a prisutnost vanjskog oglašavanja u svakodnevnici primatelja omogućuje izravan doticaj i interakciju publike sa sadržajem. Oni  su dokazano učinkoviti ‘oldies but goldies’ oglašavanja.